Kontakt

Dane firmowe i do korespondencji:

ALL-SPA Marcin Malski

ul. Kłokoczycka 184

51-376 Wrocław

NIP: 755 173 81 88

tel. 508 227 973

tel. 509 314 749

Biuro: all-spa@all-spa.pl

Dział ofertowy: oferty@all-spa.pl


 

Biuro we Wrocławiu

(z powodu częstych wyjazdów prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie):

All-Spa Marcin Malski

Ul. Kłokoczycka 184

51-376 Wrocław

 

Hala produkcyjna:

All-Spa Marcin Malski

Ul. Piłsudskiego 27

57-400 Nowa Ruda

 

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Marcin Malski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ALL-SPA Marcin Malski ul. Narutowicza 2/2 56-400 Oleśnica. Kontakt pod adresem e-mail
all-spa@all-spa.pl lub na adres siedziby.

Dane będą przetwarzane w celu:
Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń i przedawnienia zobowiązań podatkowych z tego tytułu.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnym uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego.
Obsługi zapytań kierowanych e-mailem lub telefonicznie.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody o dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.